V-TETAG Výroba drevených obalov, paliet, spracovanie dreva
Slovensky English
Magyarul Deutsch
Drevené palety, Euro palety, jednorázové palety

O nás

Certifikáty

Spoločnosť V – TETAG, s.r.o. bola založená v roku 2004. Vznikla s odčlenením od Poľnohospodárskeho družstva Dolné Saliby, kde bola začlenená ako pridružená výroba. Pôsobí ako „spoločnosť s ručením obmedzeným“, ako rodinná firma s troma konateľmi. Od začiatku až po dnešnú dobu podniká v oblasti výroby drevených obalov, t.j. s výrobou obalovín, paliet, krabíc, atď.

Výrobná činnosť je umiestnená vo vlastných priestoroch firmy v Dolných Salibách. Výrobné zariadenia sú vlastníctvom spoločnosti. Všetky výrobné, obchodné, finančno-ekonomické a technické činnosti súvisiace s podnikaním vykonáva spoločnosť vlastnými pracovníkmi. Cieľom podniku je byť dynamicky sa rozvíjajúcou firmou, rozširovať rozsah ponúkaných výrobkov a služieb, poskytovať výrobky a služby na úrovni zodpovedajúcej štandardom Európskej únie, posilniť svoju pozíciu na trhu v danom regióne. Obchodné aktivity chce rozvíjať nielen na domácom trhu, ale aj na konkurenčne silnejších medzinárodných trhoch.

Dlhodobú úspešnosť spoločnosti chceme dosiahnuť vysokou kvalitou produkcie a dôveryhodnosťou voči všetkým zákazníkom. Spoločnosť je pripravovaná reagovať na všetky požiadavky trhu a uspokojiť potreby a želania svojich zákazníkov. Výrobný sortiment sa často prispôsobí požiadavkám zákazníkov.